حسابداری


در سالهای اخیر حسابداری به میزان قابل ملاحظه ای از فعالیت تهیه اطلاعات که اصولاً به عهده دفترداری می‌باشد، فاصله گرفته و با تحول مفاهیم مدیریت مالی پردازش اطلاعات تهیه شده در فرایند به کارگیری اصول حسابداری مورد توجه شایانی قرار گرفته است. به رغم کم توجهی به اطلاعات مالی در فرایند تصمیم گیری درگذشته، در سالهای اخیر در کشور ما مدیران شرکتها و موسسات به خصوص مدیران بخش خصوصی در سطوح میانی و ارشد از اطلاعات پردازش شده در فرایند مالی در تصمیم گیری کوتاه مدت و بلند مدت خود بهره می جویند. خدمات مالی شامل:

 • • کنترل، بررسی، آنالیز تخصصی (ATC)
 • • حسابداری مالیاتی
 • • رسیدگی مالیاتی
 • • حسابداری پایه
 • • حسابداری اصناف
 • • حسابداری بازرگانی
 • • حسابداری میانه
 • • حسابداری دولتی
 • • حسابداری خزانه
 • • حسابداری انبار
 • • حسابداری اموال و دارایی ها
 • • حسابداری حقوق و دستمزد
 • • پیمان ها و کنترل قرارداد ها
 • • حسابداری صنعتی / تولیدی
 • • حسابداری توزیع و فروش
 • • سرمایه گذاری
 • • اعتبارات اسنادی
 • • پیش حسابرسی
 • • حسابرسی
 • • گزارشات
 • • خدمات مالیاتی
 • • خدمات مالیات بر ارزش افزوده
 • • خدمات تامین اجتماعی و اداره کار
 • • اداره ثبت شرکت ها
 • • مدیریت کسب و کار
 • • نیروی انسانی
 • • استقرار و راه اندازی
 • • بازاریابی، فروش
 • • تحقیق و توسعه
 • • حقوقی
 • • مشاوره

نیازمند مشاوره هستید ؟؟
با ما تماس بگیرید