درباره شرکت یاقوت زرد آریایی

مدیریت شرکت جناب آقای هوشنگ شیرالی

مختصری در رابطه با شرکت ما بدانید...

شرکت یاقوت زرد آریایی Aryan Topaz Company)) در سال 1391 با شماره 432640 مورخ 12/10/1391 در شهر تهران به ثبت رسید(در حالیکه اعضاء این مجموعه فعالیت خود را از سال 1385 آغاز نموده بودند)، هدف از تاسیس این شرکت فعالیت در 5 گرایش شامل مالی و مشاوره، بازرگانی، مهندسیIT, و خدمات می باشد.

موسس، سهامدار و مدیریت عامل این شرکت آقای هوشنگ شیرالی می باشند، که از سابقه کاری ایشان میتوان فعالیت مالی،  مشاوره در زمینه های مالی، مالیاتی، کار و تامین اجتماعی و طراحی ساخت نرم افزار و سیستم های مالی و کادر مالی و مدیریت سازمانی را نام برد، این در حالی میباشد که ایشان یکی از شرکاء در موسسه حسابداری و حسابرسی و از مدیران سازمانی و اعضاء هیئت مدیره و بازرس قانونی، مشاور اول و سهامدار در شرکت های مختلف و از مدیران کارگزار تامین اجتماعی بوده اند.

فعالیت شرکت یاقوت زرد آریایی
مدیریت میتوان کسب تجربه در زمینه مالی و مشاوره بشرح ذیل اشاره نمود

شرکت حسابداری یاقوت زرد آریایی

مشاوره مالی

خدمات حسابداری و حسابرسی و مشاوره مالی

سیستم‌های مالی

پیاده سازی برنامه های مدیریت مالی برای شرکت ها

مدیریت مالی حسابداری

مدیریت مالی در تصمیم گیری کوتاه مدت و بلند مدت

با ما در تماس باشید